Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Tin tức Vật liệu Xây dựng Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020

Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020

Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020Chính phủ ủng hộ Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 với mục tiêu phát triển sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung thay thế gạch đất sét nung đạt tỷ lệ 20-25% vào năm 2015, 30-40% vào năm 2020, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công.

Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020

Từ năm 2011, các công trình nhà cao tầng (từ 9 tầng trở lên) sử dụng tối thiểu 30% vật liệu xây không nung loại nhẹ (khối lượng thể tích không lớn hơn 1.000kg/m³) trong tổng số vật liệu xây dựng; khuyến khích các công trình xây dựng sử dụng vật liệu xây không nung khác có độ rỗng lớn hơn 30% và vật liệu xây không nung loại nhẹ. Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư sản xuất và kinh doanh vật liệu xây không nung.

Ngoài các chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi và hỗ trợ khác theo các quy định hiện hành, các dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng - cốt liệu công suất từ 7 triệu viên/năm trở lên được hưởng ưu đãi như đối với các dự án thuộc chương trình cơ khí trọng điểm.

Theo Sài Gòn Giải Phóng