Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Sắt, Thép Thép tấm

Danh mục mặt hàng Sắt, Thép tấm

Bảng kích thước thép tấm

  • 1250x2500 cm
  • 1500x6000 cm
  • 2000x6000 cm
  • 2030x6000 cm
  • 2000x12000 cm
  • 2030x12000 cm
  • 2500x12000 cm

Sat thep tam

DuongGiaPhat Co.,LTD