Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Sắt, Thép Thép lá

Danh mục mặt hàng Sắt, Thép lá

Các sản phẩm thép lá tiêu chuẩn

  • Nga GOST 1050-88 08K
  • Nga GOST 1050-88 08YU
  • Nga GOST 1050-88 CT3,CT3C
  • Nhật JIS G3141 SPC C
  • Nhật JIS G141 SPCC
  • Nhật JIS G141 SPCC 2.4, 8
  • Nhật JIS G141 SPCD
  • Nhật JIS G141 SPCE

Sat thep la