Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Sắt, Thép Thép hộp

Danh mục mặt hàng Sắt, Thép hộp Vuông, Chữ nhật

Bảng kích thước thép hộp vuông

 • 14x14 cm
 • 16x16 cm
 • 20x26 cm
 • 25x25 cm
 • 30x30 cm
 • 38x38 cm
 • 40x40 cm
 • 50x50 cm
 • 60x60 cm
 • 75x75 cm
 • 90x90 cm

Sat thep hop vuong

Bảng kích thước thép hộp chữ nhật

 • 10x20 cm
 • 13x26 cm
 • 20x40 cm
 • 25x50 cm
 • 30x60 cm
 • 30x90 cm
 • 40x80 cm
 • 45x90 cm
 • 50x100 cm
 • 60x120 cm

Sat thep hop vuong

OngNuoc.Tk