Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Sắt, Thép Thép hình

Danh mục mặt hàng Sắt, Thép hình, Hình V, Hình I

Bảng kích thước thép hình V

 • Sắt hình V 30x3
 • Sắt hình V 40x3
 • Sắt hình V 40x4
 • Sắt hình V 50x4
 • Sắt hình V 50x5
 • Sắt hình V 60x5
 • Sắt hình V 60x6
 • Sắt hình V 70x6
 • Sắt hình V 70x7
 • Sắt hình V 80x6
 • Sắt hình V 80x8

Sat Thep hinh V

Thép hình I

Thep hinh I

Thép hình H

Thep hinh H

Thép hình U

Thep hinh U

DuongGiaPhat Co.,LTD