Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống thép mạ kẽm Kép - Thép mạ kẽm

Kép - Thép mạ kẽm

Kép - Thép mạ kẽmThông số, Kích thước Kép - Thép mạ kẽm

 

 

Thông số, Kích thước Kép - Thép mạ kẽm

15mm(1/2'')    
20mm(3/4'')    
26mm(1'')       
33mm(11/4'')   
40mm(11/2'')
50mm(1/2'')
65mm(2 1/2'')
80mm(3'')
100mm(4'')

DuongGiaPhat Co.,LTD