Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống thép mạ kẽm

Ống thép mạ kẽm và các phụ kiện - Ống nước mạ kẽm

Ống thép mạ kẽm được sản xuất ở Việt Nam chủ yếu dùng cho hệ thống cấp nước sạch, và một phần nhỏ dùng cho cơ khí. Ống thép đen sau khi được sản xuất sẽ cho qua bể Axit tẩy dầu và chất bẩn, sau đó đưa vào bê mạ để mạ nhúng nóng.

 

Ống thép mạ kẽm
Ống mạ kẽm

BẢNG QUY CHUẨN TRỌNG LƯỢNG ỐNG THÉP MẠ KẼM

Đơn vị tính: kg/cây 6m

 

Bảng quy chuẩn trọng lượng ống thép mạ kẽm
Bảng quy chuẩn trọng lượng ống thép mạ kẽm

 

Các phụ kiện Ống thép mạ kẽm

Chếch 45' - Thép mạ kẽm

Chếch 45' - Thép mạ kẽmThông số, Kích thước Chếch 45' - Thép mạ kẽm

Côn thu - Thép mạ kẽm

Côn thu - Thép mạ kẽmThông số, Kích thước Côn thu - Thép mạ kẽm

Cút 90' - Thép mạ kẽm

Cút 90' - Thép mạ kẽmThông số, Kích thước Cút 90' - Thép mạ kẽm

Cút ren - Thép mạ kẽm

Cút ren - Thép mạ kẽmThông số, Kích thước Cút ren - Thép mạ kẽm

Cút thu - Thép mạ kẽm

Cút thu - Thép mạ kẽmThông số, Kích thước Cút thu - Thép mạ kẽm

Đầu bịt ren ngoài - Thép mạ kẽm

Đầu bịt ren ngoài - Thép mạ kẽmThông số, Kích thước Đầu bịt ren ngoài - Thép mạ kẽm

Đầu bịt ren trong - Thép mạ kẽm

Đầu bịt ren trong - Thép mạ kẽmThông số, Kích thước Đầu bịt ren trong - Thép mạ kẽm

Rắc co - Thép mạ kẽm

Rắc co - Thép mạ kẽmThông số, Kích thước Rắc co - Thép mạ kẽm

Kép - Thép mạ kẽm

Kép - Thép mạ kẽmThông số, Kích thước Kép - Thép mạ kẽm

Lơ thu - Thép mạ kẽm

Lơ thu - Thép mạ kẽmThông số, Kích thước Lơ thu - Thép mạ kẽm

Măng sông - Thép mạ kẽm

Măng sông - Thép mạ kẽmThông số, Kích thước Măng sông - Thép mạ kẽm

Tê thu - Thép mạ kẽm

Tê thu - Thép mạ kẽmThông số, Kích thước Tê thu - Thép mạ kẽm

Tê đều - Thép mạ kẽm

Tê đều - Thép mạ kẽmThông số, Kích thước Tê đều - Thép mạ kẽm