Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống nhựa PVC Mặt bích - Nhựa PVC

Mặt bích - Nhựa PVC

Mặt bích - Nhựa PVCThông số, Kích thước Mặt bích - Nhựa PVC

 

 

Thông số, Kích thước Mặt bích - Nhựa PVC

60mm       110mm
75mm       125mm
90mm       140mm
160mm

DuongGiaPhat Co.,LTD