Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống nhựa HDPE Nối góc 90' một đầu ren ngoài - Nhựa HDPE

Nối góc 90' một đầu ren ngoài - Nhựa HDPE

Nối góc 90' một đầu ren ngoài - Nhựa HDPEThông số, Kích thước Nối góc 90' một đầu ren ngoài - Nhựa HDPE

 

 

Thông số, Kích thước Nối góc 90' một đầu ren ngoài - Nhựa HDPE

20 x 1/2''
20 x 3/4''
25 x 1/2''
25 x 3/4''

DuongGiaPhat Co.,LTD