Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống nhựa HDPE Nối góc 90' hàn - Nhựa HDPE

Nối góc 90' hàn - Nhựa HDPE

Nối góc 90' hàn - Nhựa HDPEThông số, Kích thước Nối góc 90' hàn - Nhựa HDPE

 

 

Thông số, Kích thước Nối góc 90' hàn - Nhựa HDPE

90mm       180mm     315mm
110mm     200mm     355mm
125mm     225mm     400mm
140mm     250mm     450mm
160mm     280mm     500mm

DuongGiaPhat Co.,LTD