Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống nhựa HDPE Nối góc 90' - Nhựa HDPE

Nối góc 90' - Nhựa HDPE

Nối góc 90' - Nhựa HDPEThông số, Kích thước Nối góc 90' - Nhựa HDPE

 

 

Thông số, Kích thước Nối góc 90' - Nhựa HDPE

20mm     50mm
25mm     63mm
32mm     75mm
40mm     90mm

DuongGiaPhat Co.,LTD