Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống nhựa HDPE Đầu bịt - Nhựa HDPE

Đầu bịt - Nhựa HDPE

Đầu bịt - Nhựa HDPEThông số, Kích thước Đầu bịt - Nhựa HDPE

 

 

Thông số, Kích thước Đầu bịt - Nhựa HDPE

20mm        50mm
25mm        63mm
32mm        75mm
40mm        90mm

DuongGiaPhat Co.,LTD