Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống nhựa HDPE Đai kép - Nhựa HDPE

Đai kép - Nhựa HDPE

Đai kép - Nhựa HDPEThông số, Kích thước Đai kép - Nhựa HDPE

 

 

Thông số, Kích thước Đai kép - Nhựa HDPE

25 x 1/2''     63 x 11/4''
25 x 3/4''     63 x 11/2''
32 x 11/2''   75 x 1/2''
32 x 3/4''     75 x 3/4''
40 x 11/2''   75 x 1''
40 x 3/4''     75 x 11/4''
40 x 1''        75 x 11/2''
50 x 1/2''     75 x 2''
50 x 3/4''     90 x 1/2''
50 x 1''        90 x 3/4''
50 x 11/4''   90 x 1''
50 x 11/2''   90 x 11/2''
63 x 1/2''     90 x 2''
63 x 1''        100 x 11/2''
100 x 2''

DuongGiaPhat Co.,LTD