Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống nhựa HDPE Bích thép - Nhựa HDPE

Bích thép - Nhựa HDPE

Bích thép - Nhựa HDPEThông số, Kích thước Bích thép - Nhựa HDPE

 

 

Thông số, Kích thước Bích thép - Nhựa HDPE

40mm        200mm
50mm        225mm
63mm        250mm
75mm        280mm
90mm        315mm
110mm        355mm
125mm        400mm
160mm        450mm

DuongGiaPhat Co.,LTD