Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống chịu nhiệt PPR Cut thu 90 - Nhựa PPR

Cut thu 90 - Nhựa PPR

Cut thu 90 - Nhựa PPRThông số, Kích thước Cut thu 90 - Nhựa PPR

 

 

Thông số, Kích thước Cut thu 90 - Nhựa PPR

25/20mm
32/20mm
32/25mm

DuongGiaPhat Co.,LTD