Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống chịu nhiệt PPR Rắc co ren trong - Nhựa PPR

Rắc co ren trong - Nhựa PPR

Rắc co ren trong - Nhựa PPRThông số, Kích thước Rắc co ren trong - Nhựa PPR

 

 

Thông số, Kích thước Rắc co ren trong - Nhựa PPR

20mm x 1/2''
25mm x 3/4''
32mm x 1''
40mm x 1-1/4''
50mm x 1-1/2''
36mm x 2''

DuongGiaPhat Co.,LTD