Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống chịu nhiệt PPR Tê đều - Nhựa PPR

Tê đều - Nhựa PPR

Tê đều - Nhựa PPRThông số, Kích thước Tê đều - Nhựa PPR

 

 

Thông số, Kích thước Tê đều - Nhựa PPR

20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm

DuongGiaPhat Co.,LTD