Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống chịu nhiệt PPR Van chụp cơ tay - Nhựa PPR

Van chụp cơ tay - Nhựa PPR

Van chụp cơ tay - Nhựa PPRThông số, Kích thước Van chụp cơ tay - Nhựa PPR

 

 

Thông số, Kích thước Van chụp cơ tay - Nhựa PPR

20mm
25mm

DuongGiaPhat Co.,LTD