Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống thép mạ kẽm Cút ren - Thép mạ kẽm

Cút ren - Thép mạ kẽm

Cút ren - Thép mạ kẽmThông số, Kích thước Cút ren - Thép mạ kẽm

 

 

Thông số, Kích thước Cút ren - Thép mạ kẽm

15mm(1/2'')    
20mm(3/4'')    
26mm(1'')       
33mm(11/4'')

DuongGiaPhat Co.,LTD