Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống nhựa PVC Bạc chuyển bậc - Nhựa PVC

Bạc chuyển bậc - Nhựa PVC

Bạc chuyển bậc - Nhựa PVCThông số, Kích thước Bạc chuyển bậc - Nhựa PVC

 

 

Thông số, Kích thước Bạc chuyển bậc - Nhựa PVC

75/34mm           110/48mm
75/42mm           110/60mm
75/48mm           110/75mm
75/60mm           110/90mm
90/42mm           140/90mm
90/48mm           160/90mm
90/60mm         160/110mm
90/75mm         200/110mm

DuongGiaPhat Co.,LTD