Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống nhựa PVC Ba chạc cong 90' - Nhựa PVC

Ba chạc cong 90' - Nhựa PVC

Ba chạc cong 90' - Nhựa PVCThông số, Kích thước Ba chạc cong 90' - Nhựa PVC

 

 

Thông số, Kích thước Ba chạc cong 90' - Nhựa PVC

90mm     110mm

DuongGiaPhat Co.,LTD