Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống nhựa PVC Chếch - Nhựa PVC

Chếch - Nhựa PVC

Chếch - Nhựa PVCThông số, Kích thước Chếch - Nhựa PVC

 

 

Thông số, Kích thước Chếch - Nhựa PVC

21mm       48mm
27mm       60mm
34mm       75mm
42mm       90mm
110mm

DuongGiaPhat Co.,LTD