Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống nhựa PVC Chữ Y - Nhựa PVC

Chữ Y - Nhựa PVC

Chữ Y - Nhựa PVCThông số, Kích thước Chữ Y - Nhựa PVC

 

 

Thông số, Kích thước Chữ Y - Nhựa PVC

34mm      75mm
42mm      90mm
48mm    110mm
60mm    125mm
140mm

DuongGiaPhat Co.,LTD