Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống nhựa PVC Côn thu - Nhựa PVC

Côn thu - Nhựa PVC

Côn thu - Nhựa PVCThông số, Kích thước Côn thu - Nhựa PVC

 

 

Thông số, Kích thước Côn thu - Nhựa PVC

27/21mm           90/34mm
34/21mm           90/42mm
34/27mm           90/48mm
42/21mm           90/60mm
42/27mm           90/75mm
42/34mm         110/42mm
48/21mm         110/48mm
42/27mm         110/60mm
48/34mm         110/75mm
48/42mm         110/90mm
60/27mm         125/90mm
60/34mm         140/90mm
60/42mm       140/110mm
60/48mm         160/90mm
75/34mm       160/110mm
75/42mm       200/160mm
75/48mm       250/200mm
75/60mm       280/250mm

DuongGiaPhat Co.,LTD