Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống nhựa PVC Cút - Nhựa PVC

Cút - Nhựa PVC

Cút - Nhựa PVCThông số, Kích thước Cút - Nhựa PVC

 

 

Thông số, Kích thước Cút - Nhựa PVC

21 mm         60 mm
27 mm         75 mm
34 mm         90 mm
42 mm       110 mm
48 mm

DuongGiaPhat Co.,LTD