Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống nhựa PVC Đầu bịt chụp - Nhựa PVC

Đầu bịt chụp - Nhựa PVC

Đầu bịt chụp - Nhựa PVCThông số, Kích thước Đầu bịt chụp - Nhựa PVC

 

 

Thông số, Kích thước Đầu bịt chụp - Nhựa PVC

48 mm          75 mm
60 mm          90 mm
63 mm        110 mm

DuongGiaPhat Co.,LTD