Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống nhựa PVC Nối góc 90' ren trong - Nhựa PVC

Nối góc 90' ren trong - Nhựa PVC

Nối góc 90' ren trong - Nhựa PVCThông số, Kích thước Nối góc 90' ren trong - Nhựa PVC

 

 

Thông số, Kích thước Nối góc 90' ren trong - Nhựa PVC

21 x 1/2''
27 x 3/4''    
34 x 1''

DuongGiaPhat Co.,LTD