Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống nhựa PVC Nối thẳng - Nhựa PVC

Nối thẳng - Nhựa PVC

Nối thẳng - Nhựa PVCThông số, Kích thước Nối thẳng - Nhựa PVC

 

 

Thông số, Kích thước Nối thẳng - Nhựa PVC

1/2''
3/4''
1''

DuongGiaPhat Co.,LTD