Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống nhựa PVC Ren trong - Nhựa PVC

Ren trong - Nhựa PVC

Ren trong - Nhựa PVCThông số, Kích thước Ren trong - Nhựa PVC

 

 

Thông số, Kích thước Ren trong - Nhựa PVC

21mm         48mm
27mm         60mm
34mm         75mm
42mm

DuongGiaPhat Co.,LTD