Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống nhựa PVC Tê - Nhựa PVC

Tê - Nhựa PVC

Tê - Nhựa PVCThông số, Kích thước Tê - Nhựa PVC

 

 

Thông số, Kích thước Tê - Nhựa PVC

21mm      48mm
27mm      60mm
34mm      75mm
42mm      90mm
110mm

DuongGiaPhat Co.,LTD