Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống nhựa HDPE Nối ren chuyển bậc - Nhựa HDPE

Nối ren chuyển bậc - Nhựa HDPE

Nối ren chuyển bậc - Nhựa HDPEThông số, Kích thước Nối ren chuyển bậc - Nhựa HDPE

 

 

Thông số, Kích thước Nối ren chuyển bậc - Nhựa HDPE

1 x 1/2''
2''
2 x 1/2''

DuongGiaPhat Co.,LTD