Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống nhựa HDPE Nối góc 45' hàn - Nhựa HDPE

Nối góc 45' hàn - Nhựa HDPE

Nối góc 45' hàn - Nhựa HDPEThông số, Kích thước Nối góc 45' hàn - Nhựa HDPE

 

 

Thông số, Kích thước Nối góc 45' hàn - Nhựa HDPE

90mm     180mm    315mm
110mm   200mm    355mm
125mm   225mm    400mm
140mm   250mm    450mm
160mm   280mm    500mm

DuongGiaPhat Co.,LTD