Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống nhựa HDPE Nối chuyển bậc - Nhựa HDPE

Nối chuyển bậc - Nhựa HDPE

Nối chuyển bậc - Nhựa HDPEThông số, Kích thước Nối chuyển bậc - Nhựa HDPE

 

 

Thông số, Kích thước Nối chuyển bậc - Nhựa HDPE

25/20     63/20             
32/25     63/25           
40/20     63/40      
40/25     63/50       
40/32     75/63    
50/25     90/63
50/32     90/75
50/40

DuongGiaPhat Co.,LTD