Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống nhựa HDPE Khâu nối ren ngoài - Nhựa HDPE

Khâu nối ren ngoài - Nhựa HDPE

Khâu nối ren ngoài - Nhựa HDPEThông số, Kích thước Khâu nối ren ngoài - Nhựa HDPE

 

 

Thông số, Kích thước Khâu nối ren ngoài - Nhựa HDPE

20 x 1/2''       40 x 11/4''
20 x 3/4''       40 x 11/2''
20 x 1''          40 x 2''
25 x 1/2''       50 x 11/4''
25 x 3/4''       50 x 11/2''
25 x 1''          50 x 2''
32 x 3/4''       63 x 11/4''
32 x 1''          63 x 11/2''
32 x 11/4''     63 x 2''
32 x 11/2''     63 x 21/2''
40 x 1''          75 x 2''

DuongGiaPhat Co.,LTD