Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống nhựa HDPE Đầu nối chuyển bậc hàn - Nhựa HDPE 1

Đầu nối chuyển bậc hàn - Nhựa HDPE 1

Đầu nối chuyển bậc hàn - Nhựa HDPE 1Thông số, Kích thước Đầu nối chuyển bậc hàn - Nhựa HDPE 1

 

 

Thông số, Kích thước Đầu nối chuyển bậc hàn - Nhựa HDPE 1

140/63         225/180
140/75         225/200
140/90         250/63
140/110       250/75
140/125       250/90
160/63         250/110
160/75         250/125
160/90         250/140
160/110       250/160
180/63         250/180
180/75         250/200
180/90         280/200
180/110       280/225
180/125       280/250
180/140       315/200
180/160       315/225
200/63         315/250
200/75         315/280
200/90         355/200
200/110       355/225
200/125       355/250
200/140       355/280
225/63         355/315
225/75         400/355
225/90         450/355
225/110       450/400
225/125       500/355
225/140       500/400
225/160

DuongGiaPhat Co.,LTD