Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống nhựa HDPE Đầu nối chuyển bậc hàn - Nhựa HDPE 2

Đầu nối chuyển bậc hàn - Nhựa HDPE 2

Đầu nối chuyển bậc hàn - Nhựa HDPE 2Thông số, Kích thước Đầu nối chuyển bậc hàn - Nhựa HDPE 2

 

 

Thông số, Kích thước Đầu nối chuyển bậc hàn - Nhựa HDPE 2

60/32/20     125/110/90
63/50/40     160/140/125
90/63/50     200/180/160
90/75/63

DuongGiaPhat Co.,LTD