Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống nhựa HDPE Đầu nối bằng bích dài - Nhựa HDPE

Đầu nối bằng bích dài - Nhựa HDPE

Đầu nối bằng bích dài - Nhựa HDPEThông số, Kích thước Đầu nối bằng bích dài - Nhựa HDPE

 

 

Thông số, Kích thước Đầu nối bằng bích dài - Nhựa HDPE

40mm     110mm    
50mm     125mm     
63mm     140mm      
75mm     160mm
90mm     200mm

DuongGiaPhat Co.,LTD