Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống nhựa HDPE Đầu nối bằng bích - Nhựa HDPE

Đầu nối bằng bích - Nhựa HDPE

Đầu nối bằng bích - Nhựa HDPEThông số, Kích thước Đầu nối bằng bích - Nhựa HDPE

 

 

Thông số, Kích thước Đầu nối bằng bích - Nhựa HDPE

180mm        315mm
200mm        355mm
225mm        400mm
250mm        450mm
280mm        500mm

DuongGiaPhat Co.,LTD