Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống nhựa HDPE Ba chạc 90' chuyển bậc - Nhựa HDPE

Ba chạc 90' chuyển bậc - Nhựa HDPE

Ba chạc 90' chuyển bậc - Nhựa HDPEThông số, Kích thước Ba chạc 90' chuyển bậc - Nhựa HDPE

 

 

Thông số, Kích thước Ba chạc 90' chuyển bậc - Nhựa HDPE

25/20/25       50/40/50
32/25/32       63/25/63
40/25/40       63/32/63
40/32/40       63/40/63
50/25/50       63/50/63
50/32/50       75/63/75

DuongGiaPhat Co.,LTD