Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống chịu nhiệt PPR Bịt chụp ngoài - Nhựa PPR

Bịt chụp ngoài - Nhựa PPR

Bịt chụp ngoài - Nhựa PPRThông số, Kích thước Bịt chụp ngoài - Nhựa PPR

 

 

Thông số, Kích thước Bịt chụp ngoài - Nhựa PPR

20mm
25mm
32mm
40mm
50mm    
63mm
75mm
90mm
110mm

DuongGiaPhat Co.,LTD