Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống chịu nhiệt PPR Kìm cắt ống - Nhựa PPR

Kìm cắt ống - Nhựa PPR

Kìm cắt ống - Nhựa PPRThông số, Kích thước Kìm cắt ống - Nhựa PPR

 

 

Thông số, Kích thước Kìm cắt ống - Nhựa PPR

20 - 40mm
50 - 110mm

DuongGiaPhat Co.,LTD