Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống chịu nhiệt PPR Măng sông - Nhựa PPR

Măng sông - Nhựa PPR

Măng sông - Nhựa PPRThông số, Kích thước Măng sông - Nhựa PPR

 

 

Thông số, Kích thước Măng sông - Nhựa PPR

20mm
25mm
32mm
40mm
50mm
63mm
75mm
90mm

DuongGiaPhat Co.,LTD