Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống chịu nhiệt PPR Ống tránh - Nhựa PPR

Ống tránh - Nhựa PPR

Ống tránh - Nhựa PPRThông số, Kích thước Ống tránh - Nhựa PPR

 

 

Thông số, Kích thước Ống tránh - Nhựa PPR

20 mm
25 mm
32 mm

DuongGiaPhat Co.,LTD