Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống thép đen Chếch - Ống thép đen

Chếch - Ống thép đen

Chếch - Ống thép đenThông số, Kích thước Chếch - Ống thép đen

 

Thông số, Kích thước Chếch - Ống thép đen

21mm             90mm
27mm           114mm
34mm           125mm
42mm           150mm
48mm           200mm
60mm           250mm
76mm           300mm

DuongGiaPhat Co.,LTD