Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống thép đen Khớp nối mềm mặt bích - Ống thép đen

Khớp nối mềm mặt bích - Ống thép đen

Khớp nối mềm mặt bích - Ống thép đenThông số, Kích thước Khớp nối mềm mặt bích - Ống thép đen

 

Thông số, Kích thước Khớp nối mềm mặt bích - Ống thép đen

48mm         125mm
60mm         150mm
76mm         200mm
90mm         250mm   
114mm       300mm

DuongGiaPhat Co.,LTD