Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống thép đen Khớp nối mềm ren - Ống thép đen

Khớp nối mềm ren - Ống thép đen

Khớp nối mềm ren - Ống thép đenThông số, Kích thước Khớp nối mềm ren - Ống thép đen

 

 

Thông số, Kích thước Khớp nối mềm ren - Ống thép đen

48mm             125mm
60mm             150mm
76mm             200mm
90mm             250mm    
114mm           300mm

DuongGiaPhat Co.,LTD