Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống thép đen Mặt bích - Ống thép đen

Mặt bích - Ống thép đen

Mặt bích - Ống thép đenThông số, Kích thước Mặt bích - Ống thép đen

 

 

Thông số, Kích thước Mặt bích - Ống thép đen

21mm           90mm
27mm         114mm
34mm         125mm
42mm         150mm
48mm         200mm
60mm         250mm
76mm         300mm

DuongGiaPhat Co.,LTD